Autor Wątek: Działanie magazynu i sprężarkowni  (Przeczytany 7849 razy)

Offline Patryk_

  • Zarejestrowani użytkownicy
  • *
  • Wiadomości: 124
    • Zobacz profil
Działanie magazynu i sprężarkowni
« dnia: 11 Marzec 2012, 20:44:54 »
REGULAMIN WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU KLUBOWEGO AKP „Krab” AGH

Aktualizacja z dnia 11.03.2012

I. Wypożyczanie sprzętu

1. Absolutne pierwszeństwo w wypożyczaniu sprzętu i nabijaniu butli mają KURSY (basen, kursy weekendowe i specjalistyczne, nurkowanie zerówki).
2. Jeden klubowicz (osoba z opłaconą na dany rok kalendarzowy składką członkowską) może wypożyczyć po cenie klubowej JEDEN zestaw sprzętu.
3. Maksymalna liczba butli nabitych, pożyczonych jednorazowo po cenie klubowej przez jednego klubowicza, to 2 sztuki. W sytuacji wzmożonego zapotrzebowania wypożyczana będzie tylko JEDNA SZTUKA na osobę.
4. Sprzęt i butle wypożyczone powyżej ustalonych limitów jest liczony po cenie komercyjnej wg aktualnego cennika.
5. Cena wypożyczenia jest naliczana za każdy dzień nurkowy (rozumiany jako interwał między kolejnymi dniami pracy klubu; weekend liczony jako 1 dzień nurkowy).
6. Wyjątkiem dla pkt. 5 są wyjazdy klubowe, gdzie opłata pobierana jest za każdy dzień wyjazdu objęty pakietem nurkowym.
7. Przetrzymanie sprzętu o każdy dzień klubowy bez wcześniejszego uzgodnienia z magazynierem, będzie naliczane za każdy dzień klubowy po cenie komercyjnej.
8. Każdy wypożyczający jest zobligowany do posiadania książeczki z wbitą pieczątka przynależności do klubu lub potwierdzeniem wpłaty składki członkowskiej uzyskane od skarbnika.
9. Magazynier może zażądać jej okazania przy wydawaniu sprzętu na warunkach klubowych.
Należność za wypożyczony sprzęt należy zapłacić przy oddawaniu sprzętu.
10. W przypadku posiadania przez klubowicza zaległości finansowych za wypożyczenie sprzętu, ponowne wypożyczenie będzie możliwe dopiero po uregulowaniu długu.
11. Sprzęt, który nie występuje w cenniku wypożyczany jest na zasadach i cenach uzgodnionych osobiście przez obsługę magazynu.
12. Większe ilości butli należy zarezerwować poprzez napisanie wiadomości na mail: magazyn.krab@gmail.com.

II. Zdawanie sprzętu
1. Sprzęt po skreśleniu ze stanu klubowicza winien być odwieszony na swoje miejsce:
- jacket opróżniony z wody należy zawiesić na drążku wg numeracji,
- pianka (czysta, nie ociekająca wodą!) winna być odwieszona na wieszaku na stojak zgodnie z numeracją,
- automat odwieszony na hak z odpowiadającym mu numerem,
- komputer, kompas, latarka, bojka, kołowrotek itd. zdane do rąk własnych osoby odbierającej sprzęt.
2. W przypadku zdania sprzętu w stanie odbiegającym od wymaganego (tzn: sprzęt czysty, jacket opróżniony z wody, pianka wypłukana z piasku oraz innych nieczystości), będą naliczane kary w wysokości ceny dziennego wypożyczenia danego elementu.
3. Wszelkie zaobserwowane usterki sprzętu należy zgłaszać przy jego zdawaniu! Zagwarantuje to jego dłuższą żywotność i bezpieczeństwo kolejnym nurkującym osobom oraz usprawni pracę magazynu!
4. Sprzęt uszkodzony lub zgubiony powinien zostać odkupiony lub naprawiony przez wypożyczającego na jego koszt.
5. W przypadku zdawania zestawów tlenowych (ambu) należy zgłosić, jeżeli butla wymaga uzupełnienia (dobicia). Należy również wypełnić zeszyt ewidencji (ciśnienie w butli przy zdawaniu wraz z datą i podpisem osoby zdającej).

III. Warunki wypożyczania butli nurkowych (nie dotyczy zestawów tlenowych)
1. W okresie trwania sezonu szkoleniowego (1 kwietnia - 30 listopada) będziemy starali się utrzymać możliwie dużo nabitych butli, jednak pierszeństwo mają osoby z rezerwacją.
2. Poza sezonem szkoleniowym (1 grudnia – 31 marca) butle będą nabijane i wydawane za wcześniejszym zawiadomieniem magazynu (należy wysłać mail na adres: magazyn.krab@gmail.com, wpisać datę odbioru, liczbę i pojemność potrzebnych butli).
3. W okresie objętym pkt. 2 butle aktualnie niewydane na żadne zamówienie, przechowywane będą ze względów BHP pod ciśnieniem 20-50 bar.
4. Wszelkie przepisy nie wymienione powyżej reguluje odpowiednia ustawa (Dz.U. 2004 nr 7 poz. 59).
« Ostatnia zmiana: 02 Marzec 2014, 20:41:14 wysłana przez POSTER »