Ostatnie wiadomości

Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10
41
Forum ogólne / Odp: Propozycja zmian w statucie Klubu
« Ostatnia wiadomość wysłana przez jacuzz dnia 03 Styczeń 2021, 19:29:51 »
Myślę, że
w §4 W zakresie szkolenia nurkowego Klub działał w oparciu o własne wytyczne Klubowe opracowane przez Zespół Instruktorski zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi obowiązującymi w Polsce i UE oraz przepisami federacji nurkowych.

w §13 Członek Klubu ma obowiązek "Przestrzegania wytycznych Klubowych w zakresie bezpiecznego uprawiania płetwonurkowania, oraz wytycznych federacji, w której posiada uprawnienia nurkowe.

w §16 "Zespół Instruktorski przygotowuje obowiązujące w Klubie wytyczne dotyczące bezpiecznego nurkowania oraz planuje, realizuje i nadzoruje działalność szkoleniową Klubu.  "

W §25 Prezes Klubu wspomaga organizacyjnie i nadzoruje wywiązywanie się z obowiązków Zespołu Instruktorskiego Klubu poprzez uczestnictwo w jego zebraniach.

imho  Po co Prezes w Zespole Instruktorów?  Jeśli jest instruktorem jest automatycznie w Zespole Instruktorów, jeśli nie decyduje o organizacji działalności Klubu. Z racji swej najwyższej funkcję kierowniczej i w takim charakterze uczestniczy w zebraniu Zespołu Instruktorów. 
42
Forum ogólne / Odp: Propozycja zmian w statucie Klubu
« Ostatnia wiadomość wysłana przez jacuzz dnia 03 Styczeń 2021, 18:54:48 »
§10
"Członkostwo w Klubie
...
"Członkiem honorowym Klubu może zostać każda osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu, a jej kandydatura została poparta przez Walne Zgromadzenie Członków."

Czy koniecznie musi wnieść wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu. Czy nie wystarczy poparcie kandydatury przez Walne Zgromadzenie?
No powiedzmy Nuno Gomes albo jakiś inny wybitny nurek chciałby zostać członkiem naszego Klubu?...
Osoba, która nie wniosła wkładu w działalność i rozwój Klubu, ale w działalność na polu nurkowania jako takiego.
43
Forum ogólne / Odp: Propozycja zmian w statucie Klubu
« Ostatnia wiadomość wysłana przez jacuzz dnia 03 Styczeń 2021, 18:40:14 »
§10 że Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać każda osoba fizyczna, posiadająca dowolny stopień nurkowy.
chyba  Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać każda osoba fizyczna, posiadająca aktualne uprawnienia nurkowe dowolnej federacji.
44
Forum ogólne / Odp: Propozycja zmian w statucie Klubu
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Damian Walczyk dnia 02 Styczeń 2021, 17:38:38 »
W §4 napisane jest że "Klub w zakresie szkolenia nurkowego działa w oparciu o przepisy wydane przez Komisję Działalności Podwodnej Zarządu Głównego PTTK" moja natomiast propozycja była taka by W zakresie szkolenia nurkowego Klub działał w oparciu o aktualne akty prawne obowiązujące w Polsce i UE oraz przepisy  wewnętrzne organizacji nurkowych. Wynika to oczywiście z mojego szerokiego zainteresowania możliwościami szkoleniowymi w różnych systemach oraz ułatwiania naszym Członkom realizowania się w drodze do profesjonalnego nurkowania i zdobywania uprawnień wymaganych w bazach zagranicznych.

Czyli jak rozumiem postulujesz aby szkolenie w Klubie dopuszczało także możliwość szkolenia w innych federacjach nurkowych?

W §13 jest napisane ze Członek Klubu ma obowiązek "Przestrzegania wytycznych KDP PTTK w zakresie bezpiecznego uprawiania płetwonurkowania, zgodnie ze swoimi uprawnieniami nurkowymi". A co inne organizacje nie mają swoich wytycznych w zakresie bezpieczeństwa nurkowania ? Dlatego proponuję też - dla osób które nie posiadają uprawnień CMAS - zapis Przestrzegania wytycznych Kadry klubowej i organizacji nurkowych w zakresie bezpiecznego uprawiania płetwonurkowania, zgodnie ze swoimi uprawnieniami nurkowymi.

Myślę, że ten punkt w obecnym kształcie jest po prostu konsekwencją postanowień §4. Jeżeli Klub ma pozostać jednofederacyjny to powinien stosować się do zasad tejże federacji.

I na koniec jeszcze  jedna ważna sprawa. Jednym z kluczowych działań Klubu jest jak wynika z §6 oprócz szkolenia "Organizowanie aktywnych form rekreacji dla członków Klubu i Organizowanie wyjazdów turystyczno-nurkowych". A kto ma to organizować bo jak wynika z §21 Zarząd nie ma takiego obowiązku więc kto ? Kto ma organizować tzw. wyjazdy/wyprawy klubowe ? Nautica, Nautilus czy Basia Białek ? Nie, to powinno też znaleźć się w obowiązkach Zarządu w §21

Czy nie wynika to z podpunktu "Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków oraz postanowień statutu" z §21?
45
Forum ogólne / Odp: Propozycja zmian w statucie Klubu
« Ostatnia wiadomość wysłana przez jackdiver dnia 16 Grudzień 2020, 13:35:21 »
Hej
Dobrze że zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym. Zdecydowanie ułatwia to wychwycenie tych zmian. Cieszy też fakt że w ogóle jakieś działania w tej kwestii obecny Zarząd zapoczątkował.
Dobrze że zostały wyraźnie zaznaczone takie kwestie jak w §30 że Klub może prowadzić działalność gospodarczą, służącą realizacji celów statutowych oraz w §10 że Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać każda osoba fizyczna, posiadająca dowolny stopień nurkowy. Takich zmian oczekiwali wszyscy od dawna
Mnie natomiast zajmują głównie  sprawy szkoleniowe i tutaj nie widzę żadnych znaczących zmian.
Moje stanowisko w tej kwestii jest znane. Dotyczą one głównie  §4, §13, §16 i  §25
  • W §4 napisane jest że "Klub w zakresie szkolenia nurkowego działa w oparciu o przepisy wydane przez Komisję Działalności Podwodnej Zarządu Głównego PTTK" moja natomiast propozycja była taka by W zakresie szkolenia nurkowego Klub działał w oparciu o aktualne akty prawne obowiązujące w Polsce i UE oraz przepisy  wewnętrzne organizacji nurkowych. Wynika to oczywiście z mojego szerokiego zainteresowania możliwościami szkoleniowymi w różnych systemach oraz ułatwiania naszym Członkom realizowania się w drodze do profesjonalnego nurkowania i zdobywania uprawnień wymaganych w bazach zagranicznych.
  • W §13 jest napisane ze Członek Klubu ma obowiązek "Przestrzegania wytycznych KDP PTTK w zakresie bezpiecznego uprawiania płetwonurkowania, zgodnie ze swoimi uprawnieniami nurkowymi". A co inne organizacje nie mają swoich wytycznych w zakresie bezpieczeństwa nurkowania ? Dlatego proponuję też - dla osób które nie posiadają uprawnień CMAS - zapis Przestrzegania wytycznych Kadry klubowej i organizacji nurkowych w zakresie bezpiecznego uprawiania płetwonurkowania, zgodnie ze swoimi uprawnieniami nurkowymi.
  • W §16 jest napisane że Władzę w Klubie sprawuje: "Walne Zebranie Członków, Zarząd Klubu i Rada Klubu". A co z Zespołem Instruktorskim, dlaczego nie jest dodany w tej wyliczance ? Ja proponuję by dołożyć jeszcze Zespół instruktorski w sprawach szkoleniowych. Dlatego że głównym celem działalności Klubu jest działalność szkoleniowa i Zespół Instruktorski powinien mieć w tej kwestii głos decydujący.
  • W §25 jest napisane "W skład Zespołu Instruktorskiego wchodzą instruktorzy płetwonurkowania i nurkowania swobodnego, będący członkami Klubu, którzy przynajmniej raz na 2 lata prowadzili szkolenie basenowe w Klubie lub prowadzili szkolenie na dowolny stopień KDP/CMAS organizowane przez Klub oraz z urzędu Prezes Klubu". Tutaj nie zgadzam się by Prezes był z urzędu w Zespole Instruktorskim jeśli nie jest instruktorem czynnym. Może brać udział w spotkaniach Zespołu instruktorskiego ale wypowiadać się tylko w sprawach organizacyjnych a nie szkoleniowych o ile nie jest czynnym instruktorem.
I na koniec jeszcze  jedna ważna sprawa. Jednym z kluczowych działań Klubu jest jak wynika z §6 oprócz szkolenia "Organizowanie aktywnych form rekreacji dla członków Klubu i Organizowanie wyjazdów turystyczno-nurkowych". A kto ma to organizować bo jak wynika z §21 Zarząd nie ma takiego obowiązku więc kto ? Kto ma organizować tzw. wyjazdy/wyprawy klubowe ? Nautica, Nautilus czy Basia Białek ? Nie, to powinno też znaleźć się w obowiązkach Zarządu w §21
I to by było w skrócie na tyle
Pozdrawiam  :)
46
Forum ogólne / Odp: Propozycja zmian w statucie Klubu
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Damian Walczyk dnia 15 Grudzień 2020, 16:54:37 »
Jeszcze ze zmian, które widzę, to nowy status likwiduje wymóg posiadania stopnia KDP CMAS* przez członków (dopuszcza inne organizacje).

Jest już na czerwono zaznaczone co zostało zmienione
47
Forum ogólne / Odp: Propozycja zmian w statucie Klubu
« Ostatnia wiadomość wysłana przez matips dnia 15 Grudzień 2020, 16:31:30 »
Jeszcze ze zmian, które widzę, to nowy status likwiduje wymóg posiadania stopnia KDP CMAS* przez członków (dopuszcza inne organizacje).

Cytuj
komunikatory itp, co

Po skrócie "itp" powinna być kropka.
48
Forum ogólne / Odp: Propozycja zmian w statucie Klubu
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Damian Walczyk dnia 15 Grudzień 2020, 16:09:25 »
Zaproponowane kolorem czerwonym zmiany to w głównej mierze uporządkowanie statutu: wzięto pod uwagę nurkowanie swobodne i możliwość przynależenia freediverów do naszego stowarzyszenia, co uprzednio nie było uregulowane. Zapisy zostały dostosowane do obecnie panujacych zasad (m.in. komunikacji drogą elektroniczną). Ponadto pochylono się nad kwestiami zawieszenia i utraty członkostwa w Klubie, które dotychczas nie były w statucie rozwinięte. Nałożono nacisk na składkę członkowską jako podstwowy obowiązek klubowicza, a także omówiono kwestie deklaracji członkowskiej, która od nowego roku powinna być obowiązującym w klubie dokumentem poświadczającym przynależność Klubowicza do Kraba. Elementy usunięte z starej wersji statutu to w głównej mierze zmiany estetyczne, uporządkowujące dokument i wprowadzające pewną chronologie.
49
Forum ogólne / Odp: Propozycja zmian w statucie Klubu
« Ostatnia wiadomość wysłana przez matips dnia 15 Grudzień 2020, 14:37:02 »
Różnice jakie pokazuje diff to:

Wywalanie numeracji. Podejrzewam, że przez przypadek. Wydaje mi się też, że w takiej sytuacji poszczególne  zdania powinny być albo zakończone kropką (a są zakończone przecinkiem), albo kolejne punkty powinny zaczynać się małą literą (gdyż są kontynuacją poprzedniego zdania). 
Dodanie tytułów to paragrafów.


Było w pkt. 1
Cytuj
1. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie nurkowania rekreacyjnego, technicznego i sportowego w środowisku akademickim Krakowa,
Jest:
Cytuj
Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie nurkowania rekreacyjnego, technicznego oraz swobodnego (freediving),
c) §7 pkt 2:
dodano: "a także warsztatów basenowych i wszelkiego rodzaju nurkowych akcji klubowych,"
§8:
dodano ", oraz środkach finansowych pochodzących ze składek członkowskich, dobrowolnych wpłat i dochodów czerpanych z działalności klubowej,"
dodano "  Czas, forma oraz godziny pracy Klubu ustalane są przez Zarząd Klubu na mocy uchwały."
§9:
"Członków Klubu dzielimy na:" -> "Spośród członków Klubu wyróżniamy: "

Dalej jest więcej zmian, §10,§11,§12 zostają złączone w jeden punkt.  Przeredagowano rodzaje członkostwa, przeczytajcie sobie, ale to w zasadzie to samo.

§14: Jeśli zebranie odbędzie się po nowym roku (a nie tradycyjnie z początkiem roku akademickiego), składka za rok poprzedni będzie dawać prawo głosu.


Może potem napisze co zmienia się dalej,
50
Forum ogólne / Odp: Propozycja zmian w statucie Klubu
« Ostatnia wiadomość wysłana przez jackdiver dnia 14 Grudzień 2020, 20:44:27 »
Hej
A to moja wersja statutu w załączniku, która już jakiś czas temu przekazałem do Rady Klubu.
Pozdrawiam Jacek
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10