Autor Wątek: Gdyńska Mila Nurkowa 2010  (Przeczytany 927 razy)

Offline miłosz

  • Zarejestrowani użytkownicy
  • *
  • Wiadomości: 870
    • Zobacz profil
Gdyńska Mila Nurkowa 2010
« dnia: 26 Maj 2010, 14:06:37 »
Dostaliśmy zaproszenie na zawody nurkowe, szczegóły poniżej:

REGULAMIN ZAWODÓW
II OTWARTYCH MISTRZOSTW POLSKI PTTK
i MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW GDYNI W DŁUGODYSTANSOWYM
PŁYWANIU W PŁETWACH
GDYŃSKA MILA NURKOWA 2010
1. CEL IMPREZY
- popularyzacja płetwonurkowania - pływania w płetwach wśród młodzieży jako dyscypliny sportowej, rekreacyjnej i
zawodowej,
- promocja regionu i miasta Gdyni,
- promocja Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego wśród młodzieży,
- integrację środowisk sportowych i mundurowych,
- próba pokonania sił natury oraz własnych słabości,
- konfrontacja sportowa uczestników,
- propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia,
- wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.
2. ORGANIZATORZY
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
Marynarka Wojenna RP
Morski Klub Płetwonurków "FLOTA" Gdynia Oddział PTTK Marynarki Wojennej
3. WSPÓŁORGANIZATORZY
Gdyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Klub Marynarki Wojennej „RIWIERA” Gdynia
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni
Oddział PTTK Marynarki Wojennej Gdynia
Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego Gdynia
Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej Gdynia
Urząd Morski Gdynia
4. TERMIN
Zawody odbędą się w Gdyni na wodach Zatoki Gdańskiej - 12.06.2010 r. /sobota/
5. MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody w pływaniu w płetwach przeprowadzone zostaną na wodach Zatoki Gdańskiej w Gdyni wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego im. F.
Nowowiejskiego. Start i meta: plaża w Gdyni Śródmieściu.
Głębokość akwenu 2,00 - 5,00 m, spodziewana temperatura wody 15 °C - 16 °C.
Przejrzystość wody do 3,00 m. Prądów stałych brak.
6. WARUNKI UCZESTNICTWA
- Każdy Klub, Koło, Sekcja, Jednostka zgłosić może dowolną ilość uczestników.
- W zawodach uczestniczyć mogą osoby niezrzeszone.
- Kategorie wiekowe zawodników: gr. dzieci – 2000 i 1999; gr. młodzików – 1998 i 1997;
gr. juniorów –1996 i 1995; gr. juniorów starszych –1994 i 1993; gr. seniorów – 1992 i starsi; gr. weteranów.
Zawodnicy startują w grupach zgodnie z rocznikiem.
- Zapisy do Gdyńskiej Mili Nurkowej odbywać się będą drogą internetową:
http://www.elektronicznezapisy.pl/events/105/starts/new do dnia 10.06.2010 do godziny 12.00 oraz w dniu imprezy w
sekretariacie zawodów.
- Wszyscy zawodnicy startujący w Mili Nurkowej muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem w Biurze
Zawodów. Biuro będzie czynne 12.06.2010 w godzinach od 8.30 – 9.30.
Podczas weryfikacji zostanie przekazany numer startowy i pamiątkowa koszulka.
Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w
zawodach i dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem (do wglądu na odprawie technicznej przed zawodami).
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach w obecności opiekuna prawnego, po podpisaniu przez niego
pisemnego oświadczenia o zdolności do udziału w zawodach, według wzoru ustalonego przez Organizatora.
Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje posiadanie płetw.
Fajka, maska, okularki pływackie, monopłetwa według uznania zawodnika, pianka obowiązkowo poniżej temperatury wody 14 °C.
Długodystansowe pływanie w płetwach przeprowadzone zostaną zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06.05.1997 roku
Dziennik Ustaw Nr 57.
7. KOSZTY ZAWODÓW
1. Od zawodników startujących w Gdyńskiej Mili Nurkowej pobiera się wpisowe w wysokości uzależnionej od daty jego uiszczenia i
wynosi :
1) 20 zł – pod warunkiem, że wpisowe wpłynie na rachunek bankowy Organizatora najpóźniej w dniu 09.06.2010 r. do
godz. 15:00,
2) 40 zł – w przypadku wpisowego, które zostanie uiszczone w dniu imprezy.
2. Organizator podkreśla że w przypadku wpłat na rachunek lub przelewów za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku
bankowego Organizatora.
3. Wpisowe może zostać w terminie do 09.05.2010 r. wpłacone wyłącznie na rachunek bankowy Organizatora (Gdyński Ośrodek
Sportu i Rekreacji, 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9, nr 58 1440 1026 0000 0000 0145 6598). Na przekazie pocztowym lub
przelewie bankowym należy podać dane osobowe (imię nazwisko, adres zamieszkania uczestnika) oraz należy koniecznie
zaznaczyć jako tytuł opłaty : „ GDYŃSKA MILA NURKOWA”.
4. W dniu 12.06.2010r. w godz. 08:30 – 09:30 tj. w dniu imprezy wpisowe będzie można wpłacić w Biurze Zawodów wyłącznie
gotówką.
5. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia Biegu lub rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie. W przypadku
zdarzeń losowych (takich jak choroba) Organizator może wyrazić zgodę na „przepisanie” wpisowego na inną osobę wskazaną
przez zainteresowanego na jego pisemny i uzasadniony wniosek. Do wniosku musi zostać załączony dowód wcześniejszego
uiszczenia wpisu.
8. ŚWIADCZENIA
- ORGANIZATOR ZAPEWNIA: obsługę sędziowską, obsługę techniczną, zabezpieczenie WOPR, zabezpieczenie medyczne,
dyplomy, puchary, koszulki okolicznościowe.
- ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA: zakwaterowania i wyżywienia, organizator może zapewnić noclegi turystyczne bezpłatne - na hali
sportowej Gdynia, ul. Olimpijska 5/9 (własny śpiwór) według zamówienia na załączonym druku, termin zgłoszeń do dnia 07.06.2010 r.
9. KLASYFIKACJA NAGRODY
- indywidualne w każdej kategorii wiekowej pierwsze trzy miejsca – puchar, dyplomy,
- zespołowa open punktuje 4-ch zawodników. Decyduje suma punktów chł. i dzie. ze wszystkich kategoriach wiekowych
pierwsze trzy miejsca – puchar Prezydenta Miasta Gdyni, dyplom,
- dla najlepszych Gdynian – puchar, dyplom,
- dla najmłodszych i najstarszych uczestników– puchar, dyplom,
- dla każdego uczestnika zawodów pamiątkowa koszulka.
10. PROGRAM ZAWODÓW
Piątek - 11.06.2010 r.
19:00 –20:00 Port Jachtowy Gdynia - Jacht Klub Marynarki Wojennej - bar „Kotwica” rejestracja uczestników,
odprawa techniczna.
Sobota - 12.06.2010 r.
08:30 – 09:30 weryfikacja, zapisy - „Marina Gdynia” – Basen Jachtowy w Gdyni,
10:00 – ceremonia otwarcia Mistrzostw - koncert zespołu wokalnego Klubu Marynarki Wojennej „RIWIERA”
11:15 – start do konkurencji kat. dzieci i młodzików – pół mili morskiej 926 m - dziewczęta - chłopcy,
11:45 – start do konkurencji kat. juniorów i juniorów st. – mila morska 1852 m- dziewczęta - chłopcy,
12:30 – start do konkurencji kat. seniorów i weteranów – mila morska 1852 m - kobiety - mężczyźni,
14:00 – wręczenie nagród i ceremonia zamknięcia Mistrzostw - „Contrast Cafe” - Bulwar Nadmorski plaża.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnicy zawodów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi winy za wypadki i szkody spowodowane
przez uczestników zarówno w miejscu zakwaterowania jak i na miejscu przeprowadzenia zawodów. Organizator może wprowadzić
zmiany do regulaminu zawodów na 24 godz. przed startem. Sprawy nie objęte powyższym regulaminem zostaną omówione na
odprawie technicznej. Kierownictwo zawodów zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Kierownik zawodów Krzysztof Saracen
Tel. 0 668 124 060
Morski Klub Płetwonurków "FLOTA" Gdynia
Oddział PTTK Marynarki Wojennej
81-912 Gdynia, ul. Zawiszy Czarnego 1
e-mail: hotelolimp@gosir.gdynia.pl
Stanica Harcerska Hufca ZHP
Gdynia, ul. Bolesława Prusa 9-11
tel./fax.: (0-58) 622-04-24
ZHP
Gdynia, al. Zjednoczenia 7
(0-58) 620 90 37, 620 18 07
Pokoje Gościnne Akademii Morskiej w Gdyni
Gdynia, ul. Sędzickiego 19
058 690-18-21
058 690-18-32
Gdynia, ul. Beniowskiego 20/22
tel. (058) 661 61 03
www: noclegi-online.pl/tanie-noclegi-gdynia.html
www: noclegi.onet.pl/noclegi-gdynia,0.html
« Ostatnia zmiana: 01 Styczeń 1970, 01:00:00 wysłana przez miłosz »
Swim, Dive or Die!!!