Ważne wydarzenia
Relacja z kursu PFD 1 na Elbie

W ostatnim tygodniu maja, podczas krabowego obozu szkoleniowego było mi dane po raz pierwszy spróbować freedivingu...

2019-07-10
Złota Blacha dla AKP Krab AGH

 AKP Krab AGH po raz kolejny doceniony na Zlocie Instruktorów i Działaczy KDP PTTK!

2019-01-18

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za nami!

Gdy emocje nieco już opadły, przyszedł czas na podsumowanie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego za sezon 2018/2019, które odbyło się w minioną sobotę.

Podczas spotkania Zarząd przedstawił sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Klubu podsumowujące wyjazdy, przeprowadzone akcje klubowe oraz wydarzenia, które miały miejsce w Klubie z okazji Jubileuszu. Następnie głos zabrał Szef Szkolenia: zaprezentował podsumowanie szkolenia basenowego oraz kursów przeprowadzonych w Krabie w minionym sezonie.

Przed Walnym Zgromadzeniem wystąpili również: przedstawiciel KPD CMAS oraz Przewodniczący Rady Klubu, którzy przedstawili swoje stanowiska w sprawie minionego sezonu, a także zaprezentowali swoje pomysły na nadchodzący sezon szkoleniowy 2019/2020.

Niezmiernie miło nam poinformować, iż Walne Zgromadzenie udzieliło Zarządowi absolutorium. Dziękujemy za obdarzenie zaufaniem i docenienie pracy na rzecz Klubu.

Ponadto, Walne Zgromadzenie zdecydowało o przyjęcie w poczet Honorowych Członków Klubu założycieli i pierwszych działaczy Kraba. Jest to wyraz uznania za wieloletnią działalność w Klubie oraz przyczynienie się do założenia tak prężnie działającej organizacji!

Jednocześnie nie może również zabraknąć słów podziękowań dla naszej nieocenionej Kadry Instruktorskiej, Klubowiczów i zawsze służącej wsparciem Rady Klubu. Wierzymy, że w nadchodzącym sezonie współpraca będzie się układać tak samo pomyślnie!

Przed nami rok pełen pracy: podczas Spotkania wpłynął wolny wniosek o zmianę zapisów poszczególnych punktów w Statucie Klubu. Z tego miejsca deklarujemy, że pochylimy się nad sprawą i postaramy się dostosować dokument do aktualnej sytuacji w Klubie. W związku z tym temat ten będzie niedługo oficjalnie ogłoszony i otworzymy dyskusję na forum klubowym. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia na bieżąco newslettera!