Ważne wydarzenia
Dodatkowe terminy basenów zapoznawczych w 2 połowie listopada!

Wydłużamy terminy basenów zapoznawczych dla wszystkich, którzy chcą zasilić szeregi naszego klubu!

2018-11-04
Krab wciąż największym klubem nurkowym w Polsce

 Kolejna Złota Blacha za zwycięstwo w rankingu KDP ZG PTTK.

2017-01-25

Freediver III KDP/CMAS (PFD3)

 

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie freedivingowe na basenie i w wodach otwartych, organizowanie nurkowań freedivingowych oraz asystowanie instruktorowi podczas szkoleń freedivingowych.

Pływanie dynamiczne w płetwach - jedna z konkurencji rozgrywanych podczas basenowych mistrzostw polski we freedivingu.

 fot. Rafał Meszka, www.meszka.com

 

Do ukończenia szkolenia niezbędne jest uzyskanienastępujących umiejętności:
• STA (Static Apnea) statyczne wstrzymanie oddechu – 3’ 00”,
• DNF (Dynamic Apnea No Fins) dynamika bez płetw – 50 m,
• DYN (Dynamic Apnea With Fins) dynamika w płetwach – 75 m,
• CWT (Constant Weight Apnea) stały balast - 24 m,
• Breath Diving (nurkowanie na głębokości) – (-5 m) 30 m
• Akcja ratownicza z 16 m.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 18 lat,
• posiadanie stopnia Freediver II KDP/CMAS lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu).

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (11,5 godziny) i zajęcia praktyczne (14 godzin) należy przeprowadzić w ciągu minimum 4 dni szkoleniowych. Zajęcia praktyczne obejmują:
• minimum 2 próby statyczne wstrzymania oddechu,
• minimum 2 próby dynamiki w płetwach,
• minimum 2 próby dynamiki bez płetw,
• minimum 4 próby nurkowania w głąb,
• minimum 4 próby nurkowania na głębokości,
• asekurację i ratownictwo.

Kurs może być prowadzony na basenie i wodach otwartych o dobrej widoczności lub tylko na wodach otwartych.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące. 


Po kursie uczestnik otrzymuje certyfikat Freediver III KDP/CMAS (PFD2)